Opvang asielzoekers Ruisbroek: hoge toon gemeentebestuur ongepast

17 Februari 2023

Opvang asielzoekers Ruisbroek: hoge toon gemeentebestuur ongepast

"De hoge toon van het gemeentebestuur dat door de opvang van asielzoekers in een hotel de veiligheid en gezondheid van de inwoners van Ruisbroek gevaar loopt, is ongepast."

De afgelopen dagen was Sint-Pieters-Leeuw landelijk nieuws, toen bleek dat er bij de ontruiming van het kraakpand aan de Paleizenstraat in Schaarbeek asielzoekers onderdak kregen in het Ibis-hotel in Ruisbroek.

Wat ons steekt in dit hele verhaal De verontwaardiging lijkt groter nu mensen opgevangen worden, dan toen ze in een kraakpand of op straat aan hun lot werden overgelaten. Laten we niet vergeten: deze mensen zijn geregistreerde asielzoekers. Ze hebben recht op opvang - waar in het land dan ook. De hoge toon van het gemeentebestuur dat door de opvang van asielzoekers in een hotel de veiligheid en gezondheid van de inwoners van Ruisbroek gevaar loopt, is ongepast.

Vanzelfsprekend had de communicatie tussen de overheden beter gemoeten. Maar naar nu blijkt is er wel degelijk contact gezocht door het Brussels gewest met de lokale overheid.

Het is tijd om te stoppen met vingerwijzen en te proberen om uit deze crisis een communautair te slaatje slaan. Deze opvangcrisis verlangt een degelijke aanpak, met samenwerking op alle niveaus, zonder grote woorden en zonder politieke spelletjes.