Groen vraagt pop-up recyclagepark in strijd tegen sluikstorten

24 Januari 2023

Groen vraagt pop-up recyclagepark in strijd tegen sluikstorten

“Minder restafval en minder zwerfvuil zijn speerpunten in onze gemeente. Ons recyclagepark speelt daarin een belangrijke rol”

De gemeenteraadsfractie van Groen stelt voor om in Sint-Pieters-Leeuw een pop-up recyclagepark in te richten. Een pop-up-recyclagepark is een kleinere versie van het gemeentelijke recyclagepark dat een of enkele dagen in een van de wijken wordt opgezet. “Zo krijgen Leeuwenaren een extra mogelijkheid om spullen goed te sorteren en correct aan te bieden. En beter sorteren betekent winst voor milieu en portemonnee”, stelt  Groen-gemeenteraadslid Jeroen Steeman.

“Minder restafval en minder zwerfvuil zijn speerpunten in onze gemeente. Ons recyclagepark speelt daarin een belangrijke rol”, stelt Steeman,,” maar het lukt niet voor iedereen om spullen naar het recyclagepark te vervoeren, bijvoorbeeld omdat ze geen auto hebben, minder mobiel zijn of geen netwerk hebben die dit voor hen kan doen. Daarom brengen we het recyclagepark naar hen toe.“

Kleinere versie

Een pop-up-recyclagepark is een kleinere versie van het gemeentelijke recyclagepark dat een of enkele dagen in een van de wijken wordt opgezet - eventueel met ondersteuning van Intradura. Er gelden dezelfde tarieven als op het gemeentelijke recyclagepark. Bewoners kunnen er zonder afspraak kleine hoeveelheden afval binnenbrengen en er zijn medewerkers aanwezig om informatie over recyclage te geven. In diverse steden en gemeenten, waaronder Halle, worden al jaarlijks pop-up-recyclageparken succesvol ingezet. 

Terwijl we proberen om ons afval beter te sorteren en te recycleren, blijken sommige afvalstromen nog te vaak in de restafvalzak of - nog erger - in de natuur terecht te komen: restanten van verf, batterijen, lampen, kapot servies, elektrische toestellen. Maar ook frituurolie en -vet komen nog te vaak in het riool terecht, waar het voor problemen zorgt. 

Uit de laatste cijfers blijkt dat 61 procent van de Leeuwse inwoners minder dan één keer per jaar of zelfs nooit naar het recyclagepark gaat.

Sensibiliseren

Steeman: “Met een pop-up-recyclagepark snijdt het mes aan twee kanten. Door het makkelijker te maken om afval aan te brengen, verminderen we sluikstort. Tevens zorgen we ervoor dat we inwoners kunnen informeren en sensibiliseren over het correct sorteren van hun afval en dat ze kennis maken met ons recyclage-aanbod.”

Foto door Sigmund op Unsplash