Groen Sint-Pieters-Leeuw roept gemeente op toe te treden tot Statiegeldalliantie

09 April 2018

Groen Sint-Pieters-Leeuw roept de gemeente op werk te maken van de strijd tegen zwerfvuil. Eén van de initiatieven die de gemeente kan nemen is zich aansluiten bij de Statiegeldalliantie. De Statiegeldalliantie is een organisatie die pleit voor het invoeren van statiegeld op drankverpakkingen.

“Sint-Pieters-Leeuw gaat al jaren gebukt onder een grote zwerfvuilplaag.”, legt Natacha Martel, voorzitter van Groen Sint-Pieters-Leeuw uit, “Ondanks de vele initiatieven worden onze straten, pleinen en bermen nog steeds geteisterd door deze plaag.”

Zwerfvuil heeft volgens Groen niet alleen een impact op milieu maar zorgt voor veel ergernis, brengt gezondheidsrisico’s mee, maar zorgt vooral voor een hoog kostenplaatje voor opruimen en bewerken van zwerfvuil. “Jaarlijks kost zwerfvuil in Vlaanderen meer dan € 60 miljoen of bijna €10 per inwoner.” Legt Natacha Martel uit, “Een zeer groot deel van het zwerfvuil bestaat uit blikjes en plastic flessen. Door het invoeren van statiegeld, zet je iedereen aan zijn afval terug te brengen naar de winkel, en blijven onze straten daarvan bespaard.”

Groen Sint-Pieters-Leeuw vraagt daarom dat ook Sint-Pieters-Leeuw zich aansluit bij de Statiegeldalliantie om samen met andere overheden, milieuorganisaties, bedrijven en burgerinitiatieven de strijd aan te gaan tegen zwerfafval. De statiegeldalliantie vraagt de Vlaamse Regering om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle drankverpakkingen, PET-flessen en blikjes. Met statiegeld krijgen blikjes en plastic flessen een waarde en de waardetoekenning zou juist een positieve invloed hebben op omgang met afval. Plastic flesssen en blikken kunnen ook perfect gerecycleerd worden tot duurzame producten. Zo’n 4O gemeenten sloten zich al aan bij de Statiegeldalliantie.

“Het invoeren van statiegeld op plastic en blikken is reeds een feit in meer dan 37 landen en regio’s.” weet Natacha Martel, “Recyclagecijfers veerden in deze landen op tot 90 %.” “Wij geloven sterk dat deze maatregelen, naast de andere maatregelen die reeds in voege zijn, zullen bijdragen tot een uitgebreid en evenwichtig aanpak voor het zwerfvuil probleem.”, besluit de voorzitter van Groen.