Groen vraagt fiets-naar-schoolstraten in Sint-Pieters-Leeuw

14 Mei 2020

Groen vraagt fiets-naar-schoolstraten in Sint-Pieters-Leeuw

Als het aan Groen ligt, dan komen er rondom de scholen in Sint-Pieters-Leeuw fietsstraten om ervoor te zorgen dat Leeuwse kinderen straks weer veilig naar school kunnen. “We zien dat de afgelopen weken veel meer mensen de fiets pakken. Die ontwikkeling moeten we aangrijpen om ook meer kinderen op de fiets naar school te laten gaan. Als het aan Groen ligt, maken we daarom fietsstraten van zoveel mogelijk wegen waar scholen aan liggen”, aldus gemeenteraadslid Jeroen Steeman.

Op fietsstraten geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur voor al het verkeer en mogen auto’s geen fietsen inhalen. Dat zorgt voor een veel veiligere verkeerssituatie voor kinderen die met de fiets naar school komen. De aanleg van fietsstraten is een relatief simpele ingreep: met verkeersborden aan het begin en eind van de zone en eventueel een markering op de weg.

Veilige schoolomgeving

Een schoolomgeving is een moeilijk te organiseren verkeersknoop, met kinderen die komen stappen of fietsen en ouders die hun kinderen met een auto afzetten. Steeman: “We steunen dan ook de ambities van het gemeentebestuur om veel schoolomgevingen de komende jaren aan te passen. Maar door het instellen van fietsstraten, op z’n minst tijdelijk, kunnen we al op korte termijn resultaat boeken. Zeker als er langzamerhand weer meer verkeer op de weg komt.”

Enkele voorbeelden

  • Den Top en Don Bosco: Garebaan, Vanhouchestraat, Mekingenweg
  • De Groene Parel: Albert van Cotthemstraat tussen Klein-Bijgaardenstraat en Korenbloemstraat
  • Jan Ruusbroec: stuk Fabriekstraat
  • Sint-Lutgardis: Arthur Quintusstraat
  • 't Populiertje: stuk Jan Vanderstraetenstraat