Gemeenteraad oktober 2019

27 Oktober 2019

Gemeenteraad oktober 2019

De gemeenteraad op donderdag 24 oktober had een goed gevulde agenda en dat zorgde voor een levendige discussie. We pikken onze aandachtspunten er tussenuit.

⛹️‍♀️ Wildersportcomplex

We stemden tegen het bestek voor de nieuwe sporthal in het Wildersportcomplex omdat het ontbreekt aan ambitieuze eisen aan energiezuinigheid en duurzaamheid. Verder zet de fractie vraagtekens bij de haalbaarheid van de planning en de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van het project.

“Het is teleurstellend om te zien hoe duurzaamheid voor dit gemeentebestuur niet verder gaat dan mooie woorden”, reageert Groen-raadlid Jeroen Steeman. “Dit bestek laat wederom zien dat bij dit college elke vorm van ambitie om echt duurzaam te bouwen ontbreekt. Ze missen een schot op open doel.”

🐎 Paardencarrousel

Bij het bespreken van de politieverordening merkte raadslid Natacha Martel op dat het college een uitzondering kan geven op het verbod om het gebruiken van levende dieren bij evenementen. Op zich redelijk voor bijzondere gevallen, zoals de jaarmarkt, maar we vroegen wel om een expliciete toezegging om die uitzondering nooit te geven voor een paarden- of ponycarrousel op kermissen, waarbij paarden hele dagen onder luide muziek rondjes moeten draaien. Helaas stemden de volledige fractie van NVA en CD&V tegen.

🚰 Kraantjeswater

Ondanks dat de burgemeester vorig jaar (vlak voor de verkiezingen) het charter ondertekende om het drinken van kraantjeswater in gemeentelijke instellingen te promoten, bestelt de gemeente nog steeds plat water in flessen. De Groen-fractie diende een amendement is met de exacte tekst van het charter, maar werd desondanks weggestemd door de meerderheidspartijen. Tot zover de waarde van de handtekening van de burgemeester.

🚦 Bergensesteenweg

De schepen van Verkeer zegde op onze vragen toe om zich extra in te zetten voor een verkeerslicht op de Bergensesteenweg, op de kruising met de Jan Vanderstraetenstraat, zodat voetgangers veilig kunnen oversteken. Tijdens de voorlopige werken stond daar al een verkeerslicht, maar die is nu weer verwijderd. Er zou een (tijdelijk) verkeerslicht geplaatst kunnen worden, totdat de volledige werken aan de Bergensesteenweg afgerond zijn.

📱 Stadsapp

De fractie van Groen stelt zich vragen bij de introductie van de stadapp. Een investering van 45.000 euro voor vijf jaar is fors. Waarom niet gekozen voor een proeftraject van een jaar? Ook rondom de privacy van de gebruikers bleef veel onduidelijk. Reden voor onze fractie om niet in te stemmen.