Duurzame sporthal: gemeentebestuur mist schot voor open doel

25 Oktober 2019

Duurzame sporthal: gemeentebestuur mist schot voor open doel

De Groen-fractie van Sint-Pieters-Leeuw is teleurgesteld in het bestek voor de nieuwe sporthal in het Wildersportcomplex omdat het ontbreekt aan ambitieuze eisen aan energiezuinigheid en duurzaamheid. Verder zet de fractie vraagtekens bij de haalbaarheid van de planning en de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van het project.

“Het is teleurstellend om te zien hoe duurzaamheid voor dit gemeentebestuur niet verder gaat dan mooie woorden”, reageert Groen-raadlid Jeroen Steeman. “Dit bestek laat wederom zien dat bij dit college elke vorm van ambitie om echt duurzaam te bouwen ontbreekt. Ze missen een schot op open doel.”

Energieneutraal

Met een maximaal E-peil van 50 legt de gemeente de lat zo laag dat iedereen er overheen kan. De technische eisen vragen slecht het absolute Vlaamse minimum, terwijl andere gemeentes laten zien dat het perfect mogelijk is om (bijna) energieneutraal te bouwen.

Steeman: “Uit de sport weten we: als je echt iets wil bereiken, dan moet je jezelf hoge doelen stellen. Dan moet je er echt voor gaan. En dan moeten we de technische eisen durven aan te scherpen.”

Planning

De Groen-fractie stelt verder vragen bij de planning. Raadlid Natacha Martel: “In het verleden hebben sommige bouwprojecten al uitstel opgelopen omwille van niet ingecalculeerde meerkosten. Lopen we nu niet opnieuw het risico om door onvoldoende grondigheid een project te moeten uitstellen of nadien budgetten enorm te moeten herzien?”

“Het is te begrijpen dat er wordt geprobeerd om haast te maken. Onze sporters willen graag een goede en veilige sporthal. Maar voor grootschalige projecten als deze zou je wel een gevoel van grondigheid moeten krijgen en geen gevoel dat dit dossier momenteel nog onvoldoende doordacht is”, aldus Martel.