Gemeenteraad januari 2021

03 Februari 2021

Gemeenteraad januari 2021

De eerste gemeenteraad van 2021 was dus nog een virtuele, vanachter de computer. Trouwens ook de eerste met Jan Desmeth als onze nieuwe burgemeester, die sinds dit jaar het stokje overnam van Luc Deconinck. We wensen hem natuurlijk veel succes. We zullen constructief samenwerken waar dat kan en stevig oppositiewerk leveren waar dat moet.

Op de agenda van de gemeenteraad stonden vier punten die we nog even voor je uitlichten.

🚉 De vernieuwing van de stationsomgeving in Ruisbroek

De gemeente, provincie en NMBS schrijven samen met de Vlaamse bouwmeester een oproep uit om de stationsomgeving te vernieuwen. Ontwerpteams wordt gevraagd om een masterplan op te stellen om de Ruisbroekse stationsomgeving hechter, waardevoller, groener en duurzamer te maken. De fractie van Groen steunt de voorstellen en hoopt op concrete en haalbare voorstellen waar de bewoners van Ruisbroek de meerwaarde van inzien.

🚗 Brusselse kilometerheffing

De meerderheid van N-VA en CD&V plaatste een motie op de agenda die de plannen voor een Brusselse slimme kilometerheffing afwijst. Onze fractie steunde de motie niet, omdat we juist vinden dat het tijd is voor een update van het fiscale beleid rond autogebruik. “Terwijl Brussel het beste openbaar vervoer van het land heeft, bezuinigt de Vlaamse regering op dienstverlening in de Vlaamse Rand. Als een pendelaar moeite heeft om z’n werk te bereiken, dan ligt dat niet aan Brussel, maar aan falend Vlaams beleid”, aldus Jeroen in zijn betoog. Lees meer op onze website.

🚮 Gebruik ondergrondse afvalcontainers 

In de nieuwe verkaveling Klein-Bijgaarden komen ondergrondse afvalcontainers waar bewoners met een kaart betalen als ze afval wegbrengen. Die kaart moet steeds opgeladen worden met 60 euro. Natacha kreeg de toezegging dat bewoners met minder financiële draagkracht ook in delen zouden kunnen opladen.

🏠 Sociale woningen

De gemeenteraad besprak de situatie rondom sociale woningen zoals Oeverbeemd en Bezemstraat. De Groen-fractie maakt zich zorgen over de vele klachten die binnenkomen van bewoners. Alhoewel de gemeente geen directe verantwoordelijkheid heeft - de gebouwen zijn beheer zijn van de Huisvestingsmaatschappij - riep Natacha het gemeentebestuur op om het dossier te blijven opvolgen.