Verkeersleefbaarheid onder druk in Sint-Pieters-Leeuw

21 December 2021

Verkeersleefbaarheid onder druk in Sint-Pieters-Leeuw

Een fijne straat om in te wonen is een groot goed. Daarom is verkeersleefbaarheid voor Groen een belangrijk principe, een straat is immers meer dan een weg om zich over te verplaatsen, het is de plek waar mensen comfortabel moeten kunnen wonen, met zo min mogelijk overlast door verkeer. Er bereiken mij echter steeds vaker signalen dat de inwoners van Leeuw ontevreden zijn over de leefbaarheid in hun straat. 

Uit mijn eigen straat, de Pijnbroekstraat. Vanuit Vlezenbeek, de Pedestraat. De Europalaan, de Vanderstraetenstraat, Ruisbroeksesteenweg, de Rooselaersstraat. Mijn inschatting wordt ook gestaafd in de laatste gemeentemonitor. Er is een stijgende trend van inwoners die overlast heeft door te snel rijden en door sluipverkeer.

Iedere keer als ik de vraag krijg wat de gemeente doet voor deze inwoners moet ik helaas antwoorden dat het bitter weinig is.

Vertrouwen daalt

Al bijna twee jaar vragen de bewoners van de Pijnbroekstraat om actie tegen sluipverkeer. Er is niks gebeurd. In de Pedestraat liggen mensen ‘s nacht in hun bed te trillen omdat er zware vrachtwagens voorbij denderen.

Soms krijgen inwoners te horen dat de verkeersregels zoals een tonnagebeperking of plaatselijk verkeer “nu eenmaal moeilijk te handhaven zijn”. Soms worden toezeggingen gedaan, maar die worden dan weer uitgesteld. Het vertrouwen in de gemeentepolitiek daalt tot een dieptepunt.

Concreet beleid

Nu denk ik dat de intentie om de verkeersleefbaarheid te verbeteren er echt wel is. Maar het ontbreekt aan concreet en coherent beleid.

Voor mij gaat dat om twee sporen:

Ten eerste: Onderzoek waar snel actie ondernomen kan worden. Zwaar verkeer verbieden op de Pedestraat is een kwestie van een verkeersbord ophangen én van handhaving. Net zoals in de Pijnbroekstraat. Ik hoop echt dat deze inwoners niet in de kou blijven staan en snelle actie kunnen verwachten.

Ten tweede: Werk consequent aan de herinrichting van straten, zodat autoverkeer ziet dat ze te gast zijn. Een straat waar het fijn wonen, stappen of fietsen is. Op dit moment is er veel aandacht voor de grote werken, bijvoorbeeld aan de Bergensesteenweg, maar daardoor moeten we de rest niet uit het oog verliezen.

Er zijn nog te veel straten in Sint-Pieters-Leeuw waar de auto de koning is.

Jeroen Steeman
gemeenteraadslid
Groen Sint-Pieters-Leeuw