Iedere druppel telt: Groen pleit voor extra voorwaarden bij bronbemaling

30 Juni 2022

Iedere druppel telt: Groen pleit voor extra voorwaarden bij bronbemaling

Groen in Sint-Pieters-Leeuw wil het water dat bij bronbemalingen vrijkomt beter in zetten. Bij een bronbemaling wordt grondwater weggepompt uit een bouwput om werkzaamheden uit te voeren. Het voorstel wordt donderdagavond op de gemeenteraad besproken. “Steeds vaker worden we geconfronteerd met langere periodes van droogte, onder andere door klimaatverandering. We moeten zuiniger omgaan met ons water. Daarom stellen we voor om bij bronbemalingen extra voorwaarden te stellen om het water maximaal in te zetten”, aldus gemeenteraadslid Jeroen Steeman.

Het zomaar wegpompen van grondwater kan zeer schadelijk zijn voor de omgeving, ons grondwater is immers een van de voornaamste pijlers van ons ecosysteem. Niet alleen onze natuur lijdt eronder, maak ook landbouwers ondervinden hinder van lage grondwaterstanden.

Steeman: “In ons voorstel zorgen we ervoor dat er minder water opgepompt hoeft te worden door automatische sturing met een sonde. De bemaling valt stil als het gewenste niveau bereikt is. Daarnaast moet er verplicht een buffervat voorzien worden waar gemeentediensten, landbouwers en omwonenden gebruik van kunnen maken.”

Bronbemaling is onderhevig aan Vlaamse wetgeving, maar deze laat ook ruimte om op lokaal niveau extra voorwaarden te stellen. Het uitgangspunt van een vergunningsaanvraag is nu om de vier stappen te onderzoeken: 1. retourbemaling, 2. hergebruik, 3. lozen op waterloop, 4. lozen op riool.

Volgens het huidig beleid moet de aanvrager kunnen motiveren waarom de voorgaande stappen niet mogelijk zijn, en aantonen dat dit wel degelijk onderzocht werd.

De Groen-fractie stelt voor deze op te stellen om het oppompen van water zoveel mogelijk te beperken en het hergebruik van water te stimuleren. Veel andere gemeenten hebben deze voorwaarden al opgenomen in hun reglementen.

  • Bij bronbemaling moet er een buffervat van minstens 10.000 liter met aftappunt voorzien worden. Daar kunnen gemeentediensten, landbouwers en buurtbewoners gebruik van maken.
  • Een sonde-gestuurde bronbemaling verplichten. Daarbij valt de maling automatisch stil als het grondwaterpeil een bepaald niveau bereikt.
  • Een verbod op bronbemaling tijdens het bouwverlof
  • Een bemaling voorzien van een debietmeter met de verplichting om wekelijks de meterstand door te geven. Dit vergemakkelijkt de controle en zet de bemaler aan om binnen het opgelegde volume te blijven.