Groen: Sint-Pieters-Leeuw mag Vlaamse subsidie voor extra fietspaden niet laten liggen

22 Juni 2021

Groen: Sint-Pieters-Leeuw mag Vlaamse subsidie voor extra fietspaden niet laten liggen

De Groen-fractie van Sint-Pieters-Leeuw roept het gemeentebestuur op om de Vlaamse subsidies voor het verbeteren van fietsinfrastructuur niet te laten liggen. Daarvoor dient het donderdagavond een voorstel in op de gemeenteraad. De Groen-fractie stelt voor om een inventarisatie te maken van geplande en nieuwe projecten die mogelijk voor deze subsidies in aanmerking komen.

Gemeenteraadslid Jeroen Steeman: “Steeds meer mensen springen op de fiets. Dat is niet alleen goed voor hun eigen conditie, het is goed voor het klimaat en zorgt voor minder files. De Vlaamse regering erkent dat en steunt gemeenten die in fietsinfrastructuur investeren. Ik wil er zeker zijn dat de gemeente aanhaakt, bijvoorbeeld door het fietspad in de Vagevuurstraat - gepland voor 2023 - versneld aan te leggen.”

Voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw ligt er maximaal 783.381,80 extra subsidie klaar, op voorwaarde dat de aanvragen worden ingediend voor 30 september 2022. Concreet legt de Vlaamse overheid 1 euro bij voor elke 2 euro die de gemeente investeert.

“Naast de aanleg van fietspaden in de Vagevuurstraat, ligt het voor de hand om de herinrichting van de Pastorijstraat, Rink en Joseph Depauwstraat gedegen op te pakken. Maar het zou ook goed zijn als de gemeente in gesprek gaat met belanghebbenden als de Fietsersbond om te zien welke missing links er nog aangepakt kunnen worden”, aldus Steeman.

Meer info over Plan Kopenhagen staat op de website van de Vlaamse overheid.