Maak Leeuwse speelterreinen rookvrij

26 Oktober 2022

Maak Leeuwse speelterreinen rookvrij

“Zien roken, doet roken. Ook bij kinderen. Door de speelterreinen rookvrij te maken vinden kinderen roken minder normaal en aantrekkelijk”

De fractie van Groen in Sint-Pieters-Leeuw krijgt steun van de gemeenteraad voor haar plan om om alle speelterreinen in de gemeente rookvrij te maken. “Kinderen hebben het recht om te spelen met hun vriendjes in een omgeving die gezond en rookvrij is. Wij kunnen daar als gemeente het goede voorbeeld in geven door hun speelterrein rookvrij te maken”, stelt Groen-gemeenteraadslid Jeroen Steeman.

Het verzoek tot rookvrije speelplaatsen kwam begin dit jaar via de leden van de Leeuwse jeugdraad binnen. De fractie van Groen diende het voorstel in als amendement bij de speelterreinenvisie die de gemeenteraad op donderdag 27 oktober aannam. Het aangenomen amendement vraagt aan het college om met een concreet voorstel te komen.

“Zien roken, doet roken. Ook bij kinderen. Door de speelterreinen rookvrij te maken vinden kinderen roken minder normaal en aantrekkelijk”, zegt Steeman. “Als kinderen een gezonde sociale norm leren, dan neemt de kans af dat ze later zelf gaan roken. Nog iedere dag raken minderjarige kinderen verslaafd aan roken. Een kind dat op z’n vijftiende begint te roken, leeft gemiddeld zes tot negen jaar minder lang.”

Er zijn nog meer voordelen aan een rookvrije speelomgeving. Het terrein zal er netter uitzien door minder peuken en pakjes op de grond en met name kleine kinderen lopen minder risico een peuk op te pakken in de mond te stoppen. Tenslotte zal het ook rokers even stilstaan bij hun verslaving: Het geeft stoppers een extra steuntje in de rug.

Steeman: “Ik dank mijn collega-raadsleden voor hun steun op dit voorstel. Samen kunnen we zorgen voor een gezonde en veilige speelomgeving voor onze kinderen.”

  • Bekijk de website van Generatie Rookvrij voor meer informatie, argumenten en een stappenplan.