Gemeenteraad september 2019

27 September 2019

Gemeenteraad september 2019

Op donderdagavond 26 september 2019 kwam de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw bijeen. Dit is een overzicht van de aandachtspunten van de fractie van Groen. Als je opmerkingen of vragen hebt, neem dan vooral contact op met ons.

Bestek concessie cultuurcafé De Merselborre

De gemeenteraad besloot over het uitschrijven van een nieuwe concessie voor het cultuurcafé in De Merselborre.

Een gemeentebestuur heeft een belangrijke rol te spelen op vlak van samenleving en sociale cohesie. In een inclusieve samenleving speelt toegang tot de arbeidsmarkt een belangrijke rol. Voor bepaalde kansengroepen is de toegang tot het reguliere arbeidsmarkt net zeer moeilijk. Laaggeschoolde mensen, mensen met een beperking en mensen met een migratieachtergrond krijgen hierdoor weinig kansen om maatschappelijk te participeren en lopen ook meer risico op sociaal isolement.

Lokale maatprojecten kunnen net deze kansengroepen de kans bieden om deel te nemen te nemen aan de samenleving en kunnen een hefboom naar een duurzame tewerkstelling zijn.

Groen vindt het belangrijk dat er bij toekennen van concessies voor gemeentelijke gebouwen, meer aandacht gaat naar het zoeken van partners die sociale werkprojecten willen opstarten in onze gemeente en niet enkel gezocht wordt naar louter economische initiatieven. Daarom hebben we als fractie niet ingestemd met de concessie die voorlag.

Contributieverhoging Kanaaltochten Brabant vzw

De gemeente participeert in de vzw Kanaaltochten Brabant vzw, een organisatie die toerisme op het water bevordert. De vzw vraagt nu om de contributie die we als gemeente betalen, te verhogen. Aangezien de schepen voor Toerisme echter niet duidelijk kon maken wat de plannen van de vzw zijn voor de komende tijd, na de contributieverhoging, noch enig inzicht kon geven in de actuele passagierscijfers, konden we als fractie niet instemmen met de verhoging van de contributie

We hebben alsnog inlichtingen gevraagd om de volledige financiële cijfers en plannen in te kunnen zien.

Strategisch project Opgewekt Pajottenland

De gemeenteraad is officieel akkoord gegaan met het Strategisch Project Pajottenland. Het mag dan geen verrassing zijn dat wij als Groen-fractie het Strategisch project steunen. Een energieneutraal en klimaatbestendig Pajottenland in 2040 klinkt ons als muziek in de oren. Maar hiermee zijn we er nog niet. Het komt nu juist aan op de concrete actie die wij als gemeente nu al ondernemen.

In de gemeenteraad stelden we daarom concrete vragen over de klimaatmaatregelen die nu al in het college-akkoord staan aangekondigd, bijvoorbeeld over de plannen om zonnepanelen op publieke gebouwen te plaatsen of over een update van het mobiliteitsplan met meer aandacht voor schoon vervoer.Helaas kwam er geen duidelijk antwoord op onze vragen. We zullen ze daarom alsnog schriftelijk indienen bij het college.

Als blijkt dat de acties van het gemeentebestuur achter blijft bij de mooie beloftes die gedaan worden, dan zullen we uiteraard met eigen voorstellen komen.

De volgende vergadering van de gemeenteraad is op donderdag 24 oktober, om 19.30u.