Gemeenteraad december 2019

20 December 2019

Gemeenteraad december 2019

De gemeenteraad van donderdag 19 december stond vooral in het teken van het meerjarenplan, maar we droegen als Groen-fractie ook twee aanvullende punten aan.

šŸ’¶ Meerjarenplan

Ondanks een aantal positieve punten in het meerjarenplan, hebben wij beslist om het huidig gemeentebestuur geen goedkeuring te geven. Het meerjarenplan bevat wel heel wat beloftes over de vergroening en verduurzaming van onze gemeente.Ā  Spijtig genoeg, hebben we in het afgelopen jaar moeten merken dat beloftes enkel beloftes blijven en er systematisch niet voor de duurzaamste alternatieven wordt gekozen bij aankopen en investeringen. Ook engagementen op maatschappelijk en sociaal vlak waren onvoldoende of ontbrekend. Wij misten de inzet en visie op vlak van lokale projecten in de strijd tegen armoede en ongelijkheid. Initiatieven rond betaalbaar wonen in onze gemeente waren totaal afwezig. Ook participatie van zwakkere groepen en bouwen van bruggen tussen inwoners hadden we graag prominent aanwezig gezien in het meerjarenplan.Ā  Het viel ons ook op dat ook deze keer jongeren en mantelzorgers vergeten waren.Ā 

ā˜• Fair Trade Koffie

Helaas wenst het college geen klare koffie te schenken over de koffie die ze zelf in het gemeentehuis schenkt. De Groen-fractie stelde voor om in het bestek op te nemen dat de koffie die de gemeente afneemt op zā€™n minst een fair trade-label zou moeten hebben, om zo te waarborgen dat er geen erbarmelijke werkomstandigheden bij de productie van koffie plaatsvond. Helaas kreeg ons amendement onvoldoende steun in de gemeenteraad.

šŸ Meerderheid laat onze bijen in de steek

Op verschillende plekken en bestuursniveaus binnen de gemeente wordt er gewerkt aan een betere biodiversiteit. Tijd om dat beleid een steun in de rug te geven door in samenwerking met de milieuraad, Natuurpunt en het Regionaal Landschap een biodiversiteitsplan op te stellen. Het plan zou bestaand biodiversiteitsbeleid van de gemeente bundelen en onderzoek doen naar mogelijkheden voor aanvullend beleid om de biodiversiteit en met name de bescherming van bijen te verbeteren. Wederom mooie woorden van het college in reactie op ons plan, maar geen enkele steun voor concrete actie

šŸ“š Proefproject huiswerkbegeleiding kansarme tieners

We dienden een voorstel in voor het opstarten van een proefproject rond huiswerkbegeleiding voor kansarme tieners. Helaas kreeg het voorstel niet genoeg steun van andere partijen. Daarmee laat het college een kwetsbare groep in de steek. Terwijl juist in Sint-Pieters-Leeuw deze ondersteuning voor scholieren het verschil maakt.