Gemeentebestuur plant levensgevaarlijke fietsoversteek aan Vagevuurstraat

28 Juni 2024

Gemeentebestuur plant levensgevaarlijke fietsoversteek aan Vagevuurstraat

“Een onbeveiligde fietsoversteekplaats op een wegdeel waar auto’s 70km/u mogen rijden is onverantwoord: het is een kwestie van tijd voordat er hier ongelukken gaan gebeuren.”

Donderdag ging de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw akkoord met plannen om de Vagevuurstraat opnieuw aan te leggen. Groen-fractievoorzitter Jeroen Steeman maakt zich grote zorgen over de veiligheid van de geplande fietsoversteekplaats. “Een onbeveiligde fietsoversteekplaats op een wegdeel waar auto’s 70km/u mogen rijden is onverantwoord: het is een kwestie van tijd voordat er hier ongelukken gaan gebeuren.”

“Uiteraard juichen we de aanleg van een fietspad in de Vagevuurstraat toe”, legt Steeman uit, “maar tegen alle richtlijnen in, kiest het college voor een te smal tweerichtingsfietspad en een levensgevaarlijke fietsoversteekplaats.” Een amendement van Groen om aanvullende maatregelen te nemen om de fietsoversteek veiliger aan te leggen, werd verworpen. Dat was niet nodig, concludeerden de partijen in de meerderheid.

Steeman is teleurgesteld in het fietsbeleid van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw: “De mooie woorden die we elke keer horen, worden keer op keer niet omgezet in mooie fietspaden die volgens de voorschriften worden aangelegd.”

De gemeente krijgt slechte rapportcijfers als het gaat over fietsmobiliteit, uit de laatste gemeentemonitor blijkt dat de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw in de laatste jaren minder vaak met de fiets gaan. Steeman: “Mobiliteitsexperts wijzen erop dat het belangrijk is om juist knelpunten aan te pakken. Met deze oversteek creëert het gemeentebestuur nota bene een nieuw knelpunt. Onverantwoord beleid.”

In het vernieuwde mobiliteitsplan dat onlangs werd aangenomen staat expliciet dat nieuwe projecten, zoals de Vagevuurstraat conform het fietsvademecum van de Vlaamse overheid, moeten worden aangelegd. Dat fietsvademecum vereist bij een fietsoversteek buiten de bebouwde kom een middenberm van minimaal drie meter, bij voorkeur verhoogd uitgevoerd voor het gemotoriseerd verkeer. De snelheid van het gemotoriseerd verkeer moet laag liggen, zo staat te lezen. “Al deze maatregelen worden niet voorzien in de geplande fietsoversteek aan de Vagevuurstraat”, stelt Steeman vast.

Toelichting

  • Op zowel de Vlezenbeeklaan als de Vagevuurstraat geldt een maximumsnelheid van 70 km/u. Op de rotonde die deze wegen verbindt, zijn er geen aangepaste snelheidslimieten, ondanks dat een voetpad en voetgangersoversteekplaats ontbreekt. Er is geen vrijliggend fietspad.
  • Het fietsvademecum is een richtlijn van de Vlaamse overheid voor de aanleg van fietsvoorzieningen. Enkele relevante onderdelen:
    • D1: Ruimtebesparing is nooit een geldig argument voor de aanleg van een tweerichtingsfietspad. Tweerichtingsfietspaden moeten zonder uitzondering voldoen aan de richtlijnen van dit Vademecum wat betreft dimensionering, afscheiding én vergevingsgezindheid.
    • Ter hoogte van de overgangen van tweerichtingsfietspaden naar eenrichtingsfietspaden of gemengd verkeer moeten oversteekbewegingen worden gemaakt. Het vergt gerichte inspanningen om deze overgangen op een veilige en comfortabele manier in te richten.
    • C6: Indien de overgang gesitueerd is op een wegvak buiten de bebouwde kom, moet de oversteek extra geaccentueerd en beveiligd worden door middel van een middenberm met een minimumlengte van 3,00 m, bij voorkeur verhoogd uitgevoerd voor het gemotoriseerd verkeer. De snelheid van het gemotoriseerd verkeer moet laag liggen.