Groen Sint-Pieters-Leeuw vraagt om kalmte in dossier Natuurbeheerplan Zuunvallei

06 Mei 2024

Groen Sint-Pieters-Leeuw vraagt om kalmte in dossier Natuurbeheerplan Zuunvallei

Laten we het debat sereen voeren, op basis van feiten,” stelt Groen-fractievoorzitter Jeroen Steeman.

De fractie van Groen in de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw roept alle betrokkenen op om kalmte te bewaren in de discussie rondom het natuurbeheerplan Zuunvallei dat nu voorligt. “Laten we het debat sereen voeren, op basis van feiten,” stelt Groen-fractievoorzitter Jeroen Steeman.

Het natuurbeheerplan is in feite slechts een update van de bestaande plannen. Het geeft de Leeuwse Natuurvrienden, die het natuurgebied in de Zuunvallei beheren, houvast om door te gaan met het beschermen van onze kostbare natuur.

Bezorgd

Ondertussen zijn de landbouwers bezorgd over hun toekomst. “En dat is begrijpelijk, want het wordt steeds moeilijker om een fatsoenlijk inkomen te verdienen," zegt Steeman. “Door falend landbouwbeleid in de afgelopen twintig jaar krijgen boeren steeds minder betaald voor hun topproducten. Maar het is onjuist om de natuur de schuld te geven van de problemen in de landbouw.”

Juist de natuur zelf staat onder druk. Onze biodiversiteit verslechtert, ondanks het goede werk van organisaties als Natuurpunt. En dat terwijl we juist meer natuur nodig hebben als buffer om ons te beschermen tegen de effecten van klimaatverandering. Extreem weer waar ook de landbouwers zo onder te lijden hebben.

Globaal kader

Het natuurbeheerplan Zuunvallei schetst een globaal kader waardoor het beheer een langjarige visie krijgt, eenvoudiger te beheren wordt en een mogelijke uitbreiding wordt vereenvoudigd. “Het plan heeft nadrukkelijk geen juridisch gevolg voor eigenaren en gebruikers van percelen die weliswaar in het globaal kader vallen maar die niet door Natuurpunt beheerd worden,”stelt Steeman. “Dat wordt ook bevestigd door het Agentschap voor Natuur en Bos.”

Steeman: “Lokale, duurzame voedselproductie is de toekomst. Met goede prijzen, boeren die hun job vanuit vertrouwen en zekerheid kunnen doen en met respect voor natuur en milieu. Daar moeten boeren in ondersteund worden. Overigens heeft de gemeente daar ook een rol in te spelen, onder andere door meer lokaal in te kopen en door het voor landbouwers eenvoudiger te maken om hun topproducten lokaal te kunnen verkopen. Ook in Sint-Pieters-Leeuw is er nog veel te winnen.”

(Met dank aan Fotec - Skyshoots voor de mooie dronefoto.)